Giấy chứng nhận tham gia chương trình Bộ Quy tắc Kiểm soát Bông Mỹ – US Cotton Trust Protoco (USCTP).

Kính gửi các đối tác và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng gửi tới các đối tác và các nhà đầu tư Giấy chứng nhận tham gia chương trình Bộ Quy tắc Kiểm soát Bông Mỹ – US Cotton Trust Protoco (USCTP).

Chương trình U.S. Cotton Trust Protocol được thiết kế để xây dựng một tiêu chuẩn mới cho bông trồng bền vững, đảm bảo góp phần vào việc bảo vệ và bảo tồn hành tinh này, với các phương pháp bền vững và có trách nhiệm nhất.

Nhiệm vụ của chương trình là áp dụng phương thức đo lường các chỉ tiêu định lượng và được xác minh vào các chỉ số bền vững then chốt của bông Mỹ với tầm nhìn mà tính minh bạch được hiện thực hóa và việc cải tiến liên tục để giảm thiểu các tác động môi trường là các mục tiêu chính.

Chi tiết vui lòng mở file tại đây:

Trân trọng!