Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn tính đến ngày 30/6/2023 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi quý Cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan công bố thông tin:

  • Danh sách cổ đông lớn của Công ty tính đến ngày 30/06/2023.
  • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Chi tiết vui lòng mở file kèm theo:

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/DS-co-dong-6t-dau-nam-2023-1.pdf” title=”DS cổ đông 6t đầu năm 2023″] [pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/DS-co-dong-6t-dau-nam-2023.pdf” title=”DS cổ đông 6t đầu năm 2023″] [pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/bao-cao-quan-tri-6-thang-rut-gon.pdf” title=”bao cao quan tri 6 thang rut gon”]

Trân trọng!