Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi Quý vị cổ đông

Công ty CP Dệt may Hoàng Thi Loan công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết xin vui lòng mở file sau đây:

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/04/Tai-lieu-DHDCD-2023-06.04.2023.pdf” title=”Tai lieu ĐHĐCĐ 2023 – 06.04.2023″]

Trân trọng!