Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Chi tiết Báo cáo tài chính tại file dưới đây:

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/Bao-cao-tai-chinh-nam-2022-T1-11.pdf” title=”Báo cáo tài chính năm 2022 (T1-11)”]

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2022 chi tiết tại file sau đây:

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/Bao-cao-tai-chinh-nam-2022-27.3.2023.pdf” title=”Báo cáo tài chính năm 2022 (27.3.2023)”]

Trân trọng!