Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính

Kính gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Công ty gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021.

Chi tiết vui lòng mở file sau đây:

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/03/Cong-bo-TT-BCTC-2022-va-giai-trinh.pdf” title=”Công bố TT BCTC 2022 và giải trình”]

Trân trọng!