THÔNG BÁO

Kính gửi Quý cổ đông

Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan trân trọng tới Quý cổ đông Thông báo về việc các Cổ đông không nhân được thư mời họp liên hệ Công ty để đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan – số 33 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 02383.551.553 – 0963.57.67.95 – 0983.292.599

Chi tiết tại file kèm theo:

[pdf-embedder url=”https://en.halotexco.com.vn/wp-content/uploads/2023/04/TB-moi-co-dong-du-hop-DHDCD-2023-do-khong-gui-duoc-thu.pdf” title=”TB mời cổ đông dự họp ĐHĐCĐ 2023 do không gửi được thư”]